Часопис за политичку теорију и праксу "Напредак"

НАПРЕДАК је часопис који издаје Фондација за српски народ и државу. Први број је објављен на Видовдан, 28. јуна 2020.

Часопис НАПРЕДАК објављује академске радове који се односе на политичку теорију и политичку праксу – у најширем смислу. Жеља нам је да кроз овај часопис промовишемо политичку културу и дијалог, да омогућимо академским ствараоцима, али и креаторима и спроводиоцима политика, да објављују своје радове који се односе на међународне односе, геополитику, евроинтеграције, друштвена питања уопште, јавне политике, али и на политичку традицију, историју, културу сећања итд. У том смислу, НАПРЕДАК  је место сусрета теорије и праксе у области политике.

Издања